PŘÍPADY_

některých našich projektů

Cross-browser a cross-platform – PRIORITNÍ VÝHODY

Webová stránka ByPRO je individuální firemní zdroj naší společnosti s unikátním uspořádáním, ve kterém je osobní účet integrován s CRM Bitrix 24 a celá animace je nastavena vlastním JS.

Turpohod.by je firemní zdroj společnosti, která organizuje akce. Web design je plný stylových katalogů a grafiky. Mnoho prvků firemní identity.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

TOP