SERVIS & PODPORA_

jak se vede

SERVIS & PODPORA

Hlavním cílem našeho týmu je strategické zlepšování programového kódu, optimalizace a ladění zdroje po jeho zveřejnění v síti. Udělejte své stránky přístupné, pohodlné a srozumitelné pro uživatele s námi!

Psací stůl SErvice

Zajistíme dostupnost, bezpečnost, spravovatelnost projektu a zjednodušíme práci s vaším zdrojem

POWER

Bezpečnost a spolehlivost projektového řízení v naší společnosti je prováděna díky plynulému provozu serverů s velkým diskovým prostorem a vysokorychlostními datovými přenosovými kanály

Jak to funguje?

každý projekt je speciální …

Řízení přístupu

Operace potřebné k zajištění nepřetržitého přístupu koncových uživatelů k projektovým datům. Přístupnost znamená práci na zajištění hladkého provozu serveru (monitorování, ladění a aktualizace softwaru), dodržování bezpečnostních pravidel atd

Monitorování a moderování

Proces monitorování a reakce na změny v projektu (připomínky, recenze, odvolání, žádosti atd.), Které mohou mít vliv na samotný zdroj. Cílem je vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj internetového obchodu

Správa vydání a nasazení

Proces, který je zodpovědný za plánování, řízení tvorby, testování a nasazení verzí, jakož i poskytování nových funkcí, které podniky potřebují, při zachování integrity stávajících služeb

Správa požadavků

Proces řízení životního cyklu jakékoli žádosti o službu, bez ohledu na její povahu a zdroj (zákazník, uživatelé, třetí strany)

některých našich projektů

cross-browser a multiplatformní zdroje

Webové stránky ByPRO jsou korporátním zdrojem naší společnosti s unikátním uspořádáním, ve kterém je osobní účet integrován s CRM Bitrix 24 a celá animace je implementována na nativním JS

notebook
parad_note

Unikátní uspořádání, komplexní logika dynamického výstupu produktových karet, navíc služba pro výpočet nákladů na použité materiály. Mnoho adresářů s různými úrovněmi vnoření a velmi jasným rozhraním

UŽÍVEJTE SI WEB MODERN

od nápadu k prototypu a hotovému projektu!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

TOP